Kresiendo

“Kresiendo” is ontstaan als gevolg van de nood onder mensen met problemen op Curaçao en het gebrek aan adequate vervolg trajecten binnen de hulpverlening en opvang. Op ons terrein bevinden zich een drietal zeecontainers die zijn omgebouwd tot eenvoudige woonunits. In deze woonunits worden alleenstaande jonge moeders opgevangen met hun kinderen.

“Kresiendo” is papiamentu voor groeiende. “Kresiendo” richt zich op persoonlijke groei, het op doen van sociale vaardigheden, opvoedingsondersteuning en werkervaring. “Kresiendo” is kleinschalig en in verbondenheid met het gezin Brand, waarbij individuele aandacht gewaarborgd blijft. Kresiendo” biedt de mogelijkheid weer structuur, motivatie en discipline in het dagelijks leven op te bouwen. “Kresiendo” biedt:
• Begeleid wonen
• Tuinonderhoud
• Opvoedingsondersteuning
• Administratieve dienstverlening

Op dit moment verblijven er 2 moeders met in totaal 5 kinderen in ons kresiendo project.

“Gij zult de Here, Uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel
uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf”
Lucas 10:27

Leave a Reply