Kresiendo

“Kresiendo” is een landbouw terrein met woonhuis Lelienberg te Barber.
“Kresiendo” is ontstaan als gevolg van de nood onder mensen met verslavingsgerelateerde problemen op Curaçao en het gebrek aan adequate vervolg trajecten na rehabilitatie programma’s binnen de hulpverlening en opvang.

“Kresiendo” is papiamentu voor groeiende. “Kresiendo” richt zich op persoonlijke groei, het opnieuw op doen van sociale vaardigheden en werkervaring. “Kresiendo” is kleinschalig en in verbondenheid met het gezin Brand, waarbij individuele aandacht gewaarborgd blijft. Kresiendo” biedt de mogelijkheid weer structuur, motivatie en discipline in het dagelijks leven op te bouwen. “Kresiendo” biedt:
• Lanbouwproject
• Begeleid wonen
• Tuinonderhoud
• Dierenverzorging
• Administratieve dienstverlening

“Gij zult de Here, Uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel
uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf”
Lucas 10:27