Hogar di Lus

Locatie Hogar di Lus

Het gezinshuis “Hogar di Lus” staat op een terrein van circa 5.000 m2 te Banda Bou 40km buiten Willewmstad, landelijk gelegen, voor kinderen een rustige en veilige plek om op te groeien.

“Hogar” is papiamentu voor thuis. “Lus” is papiamentu voor “Licht”, voorwerp dat licht verspreid maar ook “hoopgevend teken”. In “Hogar di Lus” worden kinderen opgenomen in het gezin van Hans en Gerda Brand.

Een kind heeft recht op een veilige en stimulerende woon– en leefomgeving: het gezin. De beste opvoedingsomgeving voor een kind is een goed functionerend gezin waarin een kind zich kan hechten, waarin structuur en veiligheid wordt geboden en het leert van voorbeelden om hen heen.

Bij voorkeur moet een kind opgroeien in het natuurlijk gezin, het gezin waarin het kind geboren is. Is dat om wat voor reden niet mogelijk, dan is het gezinshuis “Hogar di Lus” een goed alternatief.

Op dit moment worden er kinderen uit drie families opgevangen, 8 kinderen, in de leeftijd van 3 tot en met 20 jaar. 2 zusjes en hun broertje, die al langere tijd in ons gezin verblijven (waarvan de eerste vanaf 2003). 2 jongens die sinds 2011 in ons gezin verblijven. En de laatste 2 jongens en 1 meisje verblijven sinds 2016 bij ons in het gezin.

Leave a Reply