Hogar di Lus

Locatie Hogar di Lus

Het gezinshuis “Hogar di Lus” staat op een terrein van circa 5.000 m2 te Banda Bou 40km buiten Willewmstad, landelijk gelegen, voor kinderen een rustige en veilige plek om op te groeien.

“Hogar” is papiamentu voor thuis. “Lus” is papiamentu voor “Licht”, voorwerp dat licht verspreid maar ook “hoopgevend teken”. In “Hogar di Lus” worden kinderen opgenomen in het gezin van Hans en Gerda Brand, en hun jongste dochtertje Jooske (12). Hun oudste dochter Loesje (22 jaar) en zoon Huub (20 jaar) zijn inmiddels woonachtig in Arnhem in Nederland.

Een kind heeft recht op een veilige en stimulerende woon– en leefomgeving: het gezin. De beste opvoedingsomgeving voor een kind is een goed functionerend gezin waarin een kind zich kan hechten, waarin structuur en veiligheid wordt geboden en het leert van voorbeelden om hen heen.

Bij voorkeur moet een kind opgroeien in het natuurlijk gezin, het gezin waarin het kind geboren is. Is dat om wat voor reden niet mogelijk, dan is het gezinshuis “Hogar di Lus” een goed alternatief.

Op dit moment worden er kinderen uit twee families opgevangen, 4 kinderen, (2 zusjes 9 en 10 jaar met hun 2 broertjes 12 en 13 jaar) die al langere tijd in ons gezin verblijven (waarvan de eerste vanaf 2003) en 6 kinderen (4 jongetjes en 2 meisjes variërend in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar) die sinds begin vorig jaar in ons gezin verblijven. Van de laatste groep kinderen verblijven wekelijks ook 2 kinderen bij hun moeder.