Donateur worden?

Fundashon Aliansa di Lus is een particulier initiatief en is afhankelijk van donaties, giften en schenkingen. Aliansa di Lus zoekt donateurs die willen helpen onze maandelijkse kosten te dragen van:
• de huisvesting van het gezinshuis “Hogar di Lus”;
• het levensonderhoud van de opgevangen kinderen: voeding, scholing, vervoer,(sport)activiteiten;
• het terrein en woonhuis “Kresiendo”.

En ondersteuning bij de realisatie van :
• uitbreiding en verbouwing gezinshuis “Hogar di Lus”;
• een greenhouse voor “Kresiendo”;
• verbetering huisvesting “Kresiendo”.

Wilt u zich met ons verbinden? Maak uw donaties, giften of schenkingen over op:
Curaçao: Maduro Curiel’s Bank 1999.6103 t.n.v. Fundashon Aliansa di Lus (Swiftcode MCBKCWCU),
of Nederland: Postbank 3804616 t.n.v. H.J.L. Brand te Curaçao
o.v.v. Fundashon Aliansa di Lus (IBAN:NL72INGB0003804616
BIC: INGBNL2A)