Fundashon Aliansa di Lus

Fundashon Aliansa di Lus ( Stichting Verbond van het Licht ) is opgericht d.d. 9 februari 2007 en stelt zich ten doel :
• een thuis te bieden aan kinderen die door omstandigheden niet in hun natuurlijke gezin kunnen wonen;
• ondersteunen van mensen die gekozen hebben om hun leven als verslaafde achter zich te laten.

Curaçao is een multi-culturele samenleving, een eiland dat onder grote druk staat, een eiland dat uit balans is geraakt. Kinderen en sociaal zwakkeren vormen een kwetsbare groep. De problemen zijn complex, er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het totale probleem. Aliansa di Lus wil het niet bij deze constateringen laten. Zij ziet volop mogelijkheden voor een aantal kinderen en ex-verslaafden.

“Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”
(Johannes 8:12)

Leave a Reply